Varför är Elvanse och Elvanse Vuxen inte utbytbara mot varandra?

Det finns skillnader i bipacksedlarna för Elvanse och Elvanse Vuxen som gör att produkterna inte är utbytbara mot varandra. Produkterna vänder sig till olika grupper, barn och ungdomar respektive vuxna.

Vad är det som skiljer bipacksedlarna åt?
Skillnader finns i flera avsnitt i bipacksedeln men det gäller särskilt avsnittet ”Information till barn och ungdomar” som saknas helt i bipacksedeln för Elvanse Vuxen. Om ett utbyte på apotek görs från Elvanse till Elvanse Vuxen skulle barn och ungdomar gå miste om den information i bipacksedeln som riktar sig speciellt till dem. Vi bedömer att den informationen är viktig att ha tillgång till för de barn och ungdomar som behandlas med Elvanse. I bipacksedeln för Elvanse Vuxen står det också att ”För barn och ungdomar i åldern 6 till 17 år finns en annan produkt som innehåller lisdexamfetamindimesylat.”, vilket syftar på Elvanse.

Kan man inte byta Elvanse vuxen mot Elvanse?
För en vuxen skulle ett byte från Elvanse Vuxen till Elvanse inte leda till samma informationsbrist men eftersom utbytet måste kunna göras åt båda hållen är produkterna inte utbytbara.

Med vänlig hälsning
Läkemedelsverket (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.