Synpunkter eller frågor som rör apotek

Vart ska jag vända mig om jag har synpunkter eller frågor som rör apotek?

Kommentarer

 • Hej!

  Vem som bäst kan ta hand om ditt ärende beror på vad din synpunkt eller din fråga handlar om. Du kan i första hand vända dig till någon ansvarig på det apotek som ditt ärende gäller, till exempel den läkemedelsansvarige farmaceuten eller apotekschefen. I det fall apoteket tillhör en större kedja kan du också vända dig till kedjans kundtjänst.

  Om du inte får tag på rätt person eller upplever att du inte får önskad respons kan du lämna din synpunkt eller ställa din fråga till berörd myndighet enligt informationen nedan.

  Läkemedelsverket
  Om din synpunkt eller din fråga gäller verksamheten eller läkemedelshanteringen vid ett enskilt apotek så kan du ta kontakt med oss genom att:
  • Skicka e-post
  • Skriva ett brev och posta det till: Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala
  • Ringa till vår växel 018-17 46 00 och be att bli kopplad till enheten för apotek och receptfri detaljhandel (telefontid vardagar kl 13-14)
  Även apotekspersonal som upplever att det förekommer brister och avvikelser från regelverket på det egna apoteket kan anmäla detta till oss. Du behöver inte uppge ditt namn om du ringer till oss. Vi har tillsynsansvaret för Sveriges apotek, och ser inkommande anmälningar som en viktig komponent i myndighetens planering och utförande av tillsynen. Läs mer om inspektion av apotek på vår webbplats.

  Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
  Om din synpunkt eller din fråga gäller en enskild farmaceut eller annan personal som arbetar på apotek, är IVO tillsynsansvarig. Om du vill lämna synpunkter gällande enskild/a person/er på apoteket så ska du kontakta IVO.

  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
  Om din synpunkt eller din fråga handlar om avgiften som du fått betala för dina läkemedel på apotek, eller om utbyte av läkemedel på apotek är TLV ansvarig myndighet. Om du vill lämna klagomål eller har frågor om prissättning och kostnader vid utbyte av läkemedel ska du kontakta TLV.

  Socialstyrelsen
  Om din synpunkt eller din fråga är kopplad till yrkeslegitimation för apotekare eller farmaceuter på apotek, eller förskrivarkoder för till exempel läkare, ska du kontakta Socialstyrelsen. De ansvarar bland annat för att
  • utfärda yrkeslegitimationer,
  • föra register över all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och
  • hantera frågor med koppling till det ansvar hälso- och sjukvårdspersonal har för att ge patienten en god vård, inklusive deras medicinska bedömning samt att uppfylla de krav som anges i patientsäkerhetslagen (2010:659).
  Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen)
  Om din synpunkt eller din fråga gäller personuppgiftsbehandling på apotek är Integritetsskyddsmyndigheten tillsynsansvarig. Om du vill ställa frågor eller lämna synpunkter på hur apoteket behandlat dina personuppgifter ska du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten.

  E-hälsomyndigheten
  Om din synpunkt eller din fråga är kopplad till apotekens system för hantering av elektroniska recept eller andra e-hälsotjänster ska du kontakta E-hälsomyndigheten. De ansvarar till exempel för
  • e-hälsotjänsterna ”Läkemedelskollen” och ”Förskrivningskollen” samt
  • hanteringen av elektroniska fullmakter för att kunna uträtta apoteksärenden åt någon annan.
  Polisen
  Om du misstänker att ett brott har begåtts ska du anmäla detta till polisen.

  Arbetsmiljöverket
  Om din synpunkt eller din fråga är kopplad till arbetsmiljön på ett apotek bör du kontakta Arbetsmiljöverket.

  Livsmedelsverket
  Om din synpunkt eller din fråga gäller ett livsmedel, till exempel ett kosttillskott, som du köpt på apotek kan du kontakta Livsmedelsverket som är kontrollmyndighet för livsmedel. Misstänkta biverkningar vid användning av kosttillskott rapporteras till Livsmedelsverket. Tillsynen över försäljningen av kosttillskott och andra livsmedel sköts av kommunerna.

  Konsumentverket
  Om din synpunkt eller fråga rör ersättning vid reklamation, kontakta Konsumentverket. Läkemedel för reklamation kan lämnas in på alla apotek, som skickar din reklamation vidare till läkemedelsföretaget för uppföljning.

  Jordbruksverket
  Om din synpunkt eller din fråga är kopplad till yrkeslegitimation för veterinärer ska du kontakta Jordbruksverket.

  Med vänlig hälsning
  Läkemedelsverket
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.