Vad gör Kunskapscentrum för läkemedel i miljön?

Kunskapscentrum verkar för ökad kunskapsspridning samt dialog och samverkan. Målet är att stimulera och stödja förändringsarbete som leder till minskad risk att läkemedel kan nå och påverka miljön.

Det är regeringen som har gett Läkemedelsverket i uppdrag att skapa och ansvara för ett kunskapscentrum för läkemedel i miljön.

Kunskapscentrum har tre fokusområden:
  1. Sprida kunskap om potentiell miljöpåverkan av verksamma ämnen i läkemedel
  2. Stärka kunskapen om hållbar tillverkning
  3. Verka för att kriterier för miljöhänsyn utvecklas och används i till exempel
    • information vid försäljning
    • information till förskrivare
    • vid offentliga upphandlingar.
Läs gärna mer om kunskapscentrum för läkemedel i miljön på vår webbplats.
Läkemedelsverket (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.