Till senaste kommentaren

Hur hanteras rapporter om biverkningar på vaccinerna mot covid-19?

Hej!

Jag undrar vad som händer med rapporterna om biverkningar som ni får in om vaccinerna mot covid-19? Stämmer det att de allvarliga inrapporterade biverkningar gås genom först sedan de lättare?

Kommentarer

 • Hej!

  Alla rapporter om misstänkta biverkningar som kommer in till Läkemedelsverket registreras, handläggs och sparas i vårt system.

  Registrering
  Samtliga rapporter om misstänkta biverkningar registreras när de inkommer till Läkemedelsverket. Det innebär att alla rapporter är sökbara och vi kan, på ett säkert sätt, bland annat sortera ut de allvarliga rapporterna som ska prioriteras för handläggning.

  Handläggning och prioritering
  Alla rapporter som kommer in till Läkemedelsverket registreras, handläggs och sparas i vårt system. Därefter skickas de även avidentifierade till den europeiska databasen för misstänkta biverkningar där de blir en del av underlaget för den nationella och europeiska läkemedelsövervakningen.

  När många rapporter kommer in till oss samtidigt prioriteras handläggning av allvarliga rapporter. En rapport bedöms som allvarlig om den misstänkta biverkningen är en sådan som leder till döden, är livshotande, nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till invalidisering, medför missbildning eller är annan medicinskt viktig händelse.


  Läkemedelsverket
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.