Policy för personuppgifter

För att skicka in en fråga i detta forum så behöver du ange ditt namn och din e-postadress. Din e-postadress visas aldrig för andra besökare i forumet.

Läkemedelsverket lagrar följande uppgifter om dig:

 • Ditt namn
 • Din e-postadress
 • Din IP-adress
 • Eventuella övriga personuppgifter som du anger i din fråga

När du har skickat in frågan i forumet gäller följande:

 • Det namn du anger och din fråga kan komma att läsas av andra besökare i forumet.
 • Läkemedelsverket har rätt att kontakta dig via din e-postadress.
 • Läkemedelsverket raderar dina personuppgifter i frågeforumet när de inte längre behövs för verksamheten, dock senast efter 5 år.
 • Det som skrivs i detta forum blir allmän handling. Om någon skulle begära ut handlingen görs sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
 • Om du vill ta bort dina uppgifter från detta forum så anmäler du ditt inlägg genom att trycka på varningstriangeln och skriva en förklaring till vad du vill göra, då kommer en redaktör snart att ta bort uppgifterna.

Här kan du läsa mer om Läkemedelsverkets personuppgiftsbehandling och vilka rättigheter du som registrerad har.


Policy för innehåll

För innehåll i detta forum gäller följande:

 • Det du skriver kan komma att läsas av andra användare.
 • Läkemedelsverket tar bort eller omformulerar frågor eller kommentarer som innehåller känsliga personuppgifter, men det är ändå viktigt att du också tänker på att bara skriva sådant som lämpar sig för vidare spridning.
 • Läkemedelsverket tar bort inlägg som är stötande, uppviglande eller som kränker enskildas personliga integritet. Detta innebär bland annat att vi förbehåller oss rätten att omformulera eller ta bort inlägg där påhopp på person eller organisation förekommer. Vi förbehåller oss också rätten att ta bort inlägg som skrivs i uppenbart marknadsföringssyfte och/eller marknadsföring av lediga tjänster. Den som bryter mot reglerna kommer att få sitt inlägg borttaget.
 • Läkemedelsverket raderar i vissa fall även frågor eller kommentarer i de fall de är uppenbart irrelevanta för webbplatsen eller sammanhanget.