Vilka covid-19-vacciner finns?

I dagsläget finns det flera vacciner mot covid-19 godkända i Sverige. Comirnaty och Spikevax är godkända för barn och övriga vacciner är godkända från 18 år. I bipacksedeln för respektive vaccin kan du bland annat läsa om vad vaccinet innehåller, hur det fungerar och vilka biverkningar som är kända.
Du hittar mer fakta om coronavaccin på vår webbplats.

När kommer nya vacciner?
Vi kan i dagsläget inte ge någon förhandsinformation kring om och i så fall när ett nytt vaccin blir tillgängligt i Sverige.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har en lista över de vacciner som är under så kallad löpande granskning och du hittar listan på sidan COVID-19 vaccines: under evaluation.
Läkemedelsverket (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.