Vanliga frågor vid rapportering av misstänkta biverkningar av vaccin

Hur ska jag rapportera misstänkt biverkning av vaccin?
Vaccin är ett sorts läkemedel. Använd e-tjänsten på vår webbplats för att rapportera misstänkta biverkningar av läkemedel.

Hur kompletterar jag min rapport?
Önskar du komplettera din rapport så gör du en ny rapportering. Vid frågan där du beskriver biverkningshändelsen anger du att detta är en komplettering av tidigare insänd rapport. Om du har sparat rapportnumret från den föregående rapporteringen anger du även detta. Rapportera misstänkta biverkningar 

Vilka e-legitimationer kan jag använda i e-tjänsten?
Du har möjlighet att identifiera dig med e-‍legitimation som uppfyller krav enligt svensk och EU-‍rättslig lagstiftning. Det finns stöd för BankID, Mobilt BankID, Foreign eID, Freja eID utökad samt SiTHS-kort. Vill du veta mer om eller skaffa en e-legitimation?
Läs mer på: elegitimation.se
 
Kan jag använda SITHS-inloggning?
Ja, vårdpersonal med tillgång till SITHS-kort kan använda det för inloggning. Om du loggar in med ditt SITHS-kort blir uppgifter om dig som rapportör och din arbetsplats förifyllda.

Jag har skyddad identitet kan jag rapportera misstänkta biverkningar?
I e-tjänsten efterfrågas kontaktuppgifter (adress eller telefonnummer) för privatpersoner som rapporterar. För hälso- och vårdpersonal som rapporterar efterfrågas uppgifter om arbetsplatsen. Om du har skyddad identitet och inte vill ange någon av dessa uppgifter hänvisar Läkemedelsverket till rapportering via pappersblankett. Rapportera på pappersblankett

Var hittar jag satsnummer, batchnummer eller lotnummer?
Satsnummer, batchnummer eller lotnummer innebär samma sak och finns angivet på läkemedelsförpackningen, i ditt vaccinationskort eller i din journal via 1177.se.
Läs mer på vad innebär ett batchnummer.

Var hittar jag uppgift om vilket vaccin jag fått?
Regionerna/vaccinatörerna gör på olika sätt. Vissa ger dig ett vaccinationskort i samband med vaccinationen som innehåller uppgifter om det vaccin du fått. Vissa regioner anger vilket vaccin du fått i din journal i vårdguiden 1177.

Ska jag fortsätta att ta läkemedlet/ ta nästa dos av vaccinet, trots att jag misstänker biverkningar?
Kontakta din läkare eller Vårdguiden 1177 för frågor om din läkemedelsbehandling.

Jag är inte nöjd med hur jag har blivit behandlad av hälso- och sjukvården
Som enskild patient kan du vända dig till patientnämnden i din region, om du anser att du blivit felbehandlad eller om du har synpunkter på hälso- och sjukvården.
 
Hur får jag ersättning för läkemedelsskada?
Enskilda patienter som drabbats av biverkningar eller läkemedelsskador och som önskar ersättning för dessa kan vända sig till Läkemedelsförsäkringen (www.lff.se) och/eller Patientförsäkringen (www.lof.se).

Hantering av personuppgifter i rapporter om misstänkta biverkningar
De personuppgifter som lämnas i rapporterna om misstänkta biverkningar kommer att behandlas av Läkemedelsverket för att fullgöra de skyldigheter som rör säkerhetsövervakning enligt läkemedelslagstiftningen. För den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården är behandlingen av personuppgifter som sker vid rapporteringen nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse.
Uppgifterna kommer att sparas utan tidsbegränsning och vissa uppgifter vidarebefordras till den europeiska databasen för misstänkta biverkningar. När Läkemedelsverket har tagit emot en rapport med misstänkt biverkning är verket personuppgiftsansvarig för fortsatt hantering av personuppgifter som verket bestämmer ändamål och medel för.

Läs mer om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter, skyldigheter och rättigheter.

Läkemedelsverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.