Till senaste kommentaren

Val av ämne för behandlingsrekommendationer

Jag undrar varför ni inte har någon behandlingsrekommendation för hjärtsvikt?

Kommentarer

 • Hej!

  Vi bedömde att behandlingsrekommendationen om hjärtsvikt var inaktuell och avpublicerade den i juli 2019. Vi bevakar den i nuläget inför en ny/uppdaterad behandlingsrekommendation. En faktor som påverkar vår prioritering är om utvecklingen har varit omfattande, med tillkomst av nya läkemedel och behandlingsrön.

  Våra behandlingsrekommendationer är inte heltäckande. Vi ser varje år över behandlingsrekommendationerna och om de är aktuella. Då beslutar vi vilka helt nya behandlingsrekommendationer som ska tas fram och vilka som ska uppdateras. Vi tar även ställning till om några ska tas bort från webbplatsen på grund av att de inte längre innehåller aktuell kunskap.

  På vår webbplats kan du läsa mer om hur vi arbetar med val av ämne för expertmöten och framtagande av behandlingsrekommendationer och vilka faktorer som har betydelse för detta.

  Med vänlig hälsning
  Läkemedelsverket
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.