Vad innehåller vaccinerna mot covid-19?

Varje vaccin innehåller ett eller flera virus-specifika ämnen som skyddar mot covid-19. Liksom andra läkemedel kan vacciner också innehålla olika typer av hjälpämnen. I bipacksedeln för varje godkänt läkemedel och vaccin finns en fullständig innehållsförteckning.

Covid-19 vaccinerna som är godkända i Sverige innehåller inte konserveringsmedel, ägg eller laktos.

Du hittar en fullständig innehållsförteckning för vaccinerna i bipacksedlarna på Läkemedelsverkets webbplats.
Läkemedelsverket (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.