Vad innebär det att ett vaccin har en skyddseffekt på 95%?

Vaccin testas på två grupper där en grupp får vaccin och den andra gruppen får placebo (spruta utan vaccin).
Under studien undersöks vilka som insjuknar i covid-19 i båda grupperna efter genomförd vaccination.

Förenklat kan man säga att skyddsprocent på 95 % innebär att om grupperna är ungefär lika stora så har 95 % av alla som insjuknat i covid-19 under studien fått placebo och 5 % blivit sjuka trots vaccin under studietiden.

Procentsiffran är alltså baserad på fördelningen mellan andelen insjuknade i vaccingruppen och andelen insjuknade i placebogruppen.
Läkemedelsverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.