Vad innebär det att ett försäljningsställe är apoteksombud?

Ett apoteksombud fungerar som en mellanhand mellan ett apotek och konsumenten. Apoteksombuden förmedlar recept och lämnar ut beställda läkemedel. Som apoteksombud får du dessutom sälja ett bredare sortiment av receptfria läkemedel än vad detaljhandeln får göra.

Som apoteksombud måste du köpa in alla dina läkemedel från ett apotek och får inte använda någon annan leverantör av läkemedel. Apoteket driver apoteksombudsverksamhet på uppdrag av regeringen för att gles-och landsbygd som saknar öppenvårdsapotek som ska ha tillgång till läkemedel.

Det här gäller för dig som är apoteksombud:
  • Apoteksombudens verksamhet regleras genom avtal med och instruktioner från apoteket.
  • Apoteksombuden kontrolleras av apoteket och inte av Läkemedelsverket.
  • OBS! Ett försäljningsställe kan vara både apoteksombud och vara ett anmält försäljningsställe för handel med receptfria läkemedel, se nedan.
Kan mitt försäljningsställe vara både apoteksombud och vara anmäld till Läkemedelsverket?
Ja, ditt försäljningsställe kan vara både apoteksombud (ha ingått ett avtal med ett apotek) och vara anmäld till Läkemedelsverket som detaljhandel.

Om ditt försäljningsställe som är apoteksombud även tar hem läkemedel från annan leverantör/partihandlare än ett apotek så måste försäljningsstället vara anmält till Läkemedelsverket. Du måste då veta vilka läkemedel du får köpa in och sälja som apoteksombud och vilka läkemedel du får köpa in och sälja som anmält försäljningsställe. Försäljningen av de läkemedel som tas hem från annan leverantör än apoteket ska ske enligt regelverket om handel med vissa receptfria läkemedel. Uppdraget som apoteksombud ska ske enligt avtal med apoteket och gällande regler för apoteksombud.

Ska kommunens inspektörer kontrollera mitt försäljningsställe som är apoteksombud?
Svaret på den här frågan är både ja och nej.
  • Nej, inte om du bara säljer läkemedel som apoteksombud, det vill säga enbart läkemedel som du säljer för apotekets räkning.
  • Ja, om din butik som är apoteksombud även tar hem läkemedel från annan leverantör/partihandel och du är anmäld till Läkemedelsverket. Försäljningen av de läkemedel som tas hem från annan leverantör ska ske enligt regelverket om handel med vissa receptfria läkemedel och kontrolleras av kommunen.
Läkemedelsverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.