Vad betyder skyddseffekten hos vacciner?

Vacciners skyddseffekt är ett mått på hur mycket vaccinet minskar risken att bli sjuk på gruppnivå. Det är en beräkning för hela gruppen som deltagit i studierna av ett vaccin.

Det talar inte om hur mycket skydd du får som individ eller hur sjuk du skulle bli om du tillhör gruppen som blir sjuk trots vaccinering, men det ger en uppfattning om hur stor risken för sjukdom efter vaccination är.

Ett vaccin med lägre skyddseffekt kan fortfarande ha ett bra skydd mot allvarlig sjukdom. Generellt för vacciner så brukar man bli mer lindrigt sjuk om man har vaccinerat sig jämfört om man inte gjort det.

Inget vaccin ger 100% skydd. Det årliga influensavaccinet har som jämförelse en skyddseffekt kring 60%.
Läkemedelsverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.