Vad är Läkemedelsverkets roll i arbetet med covid-19?

Vi på Läkemedelsverket ansvarar för att:
  • hantera restsituationer av läkemedel och lindra effekterna om en brist på läkemedel skulle uppstå.
  • bedöma nya ansökningar om vaccin och läkemedel och fatta beslut om de kan godkännas för användning i Sverige.
  • bedöma och besluta om licensansökningar och dispenser.
  • kontrollera att medicintekniska produkter, till exempel medicinsk skyddsutrustning, uppfyller gällande regler.
  • kontrollera tillverkning, distribution och försäljning av läkemedel.
Vi följer utvecklingen och har ett nära samarbete med andra statliga myndigheter. Vi har också ett löpande samarbete med andra läkemedelsmyndigheter inom EU.
Läkemedelsverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.