Vad är ett olagligt läkemedel?

Begreppet olagligt läkemedel används ofta för att beskriva både produkter som är
  • falska läkemedel (piratkopior av läkemedel eller läkemedel som inte innehåller det som anges på förpackningen, eller
  • produkter som är riktiga läkemedel, men som inte är granskade och godkända av Läkemedelsverket för försäljning i Sverige.
Tänk på att ett godkänt läkemedel från ett annat EU-land är inte per automatik är godkänt i Sverige. Vilka produkter som klassificeras som läkemedel kan också skilja mellan olika länder. Det kan vara så att en produkt säljs som kosttillskott (livsmedel) i ett annat land kan klassificeras som läkemedel i Sverige.

Får man sälja utländska läkemedel i svensk detaljhandel?
Nej, läkemedel som ska säljas i Sverige måste vara godkända för den svenska marknaden. Det är alltså inte tillåtet att sälja utländska förpackningar i detaljhandeln som saknar svensk märkning.
Läkemedelsverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.