Utredning av misstänkta biverkningar på AstraZenecas covid-19 vaccin

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har fortsatt utredningen av covid‍-‍19-‍‍vaccinet Vaxzevrias (Astra Zeneca) möjliga koppling till mycket sällsynta fall av blodpropp i kombination med låga halter av blodplättar och ibland blödning.

EMA drar följande slutsats:
 • Nyttan med vaccinet uppväger fortsatt risken att drabbas av biverkningar.
 • Vaccinet är effektivt för att förebygga covid-19 och minska svår sjukdom och dödsfall.
 • Blodpropp i kombination med låga halter av blodplättar bör anges som en mycket sällsynt biverkning av vaccinet.
 • De flesta inrapporterade fall rör kvinnor under 60 år, och har inträffat inom två veckor efter vaccination.
 • En klar majoritet av den misstänkta biverkningen har rapporterats efter första dosen. Enstaka fall har rapporterats efter dos 2
 • Hittills har inga specifika riskfaktorer kunnat identifieras.
Sjukvårdspersonal och vaccinerade bör vara medvetna om risken för denna mycket sällsynta kombination av blodpropp och låga halter av blodplättar. Det är viktigt att vara uppmärksam på tecken på blodpropp och/eller låga nivåer av blodplättar, och då omedelbart söka vård, så att behandling kan sättas in.

Symtom att vara uppmärksam på inom tre veckor efter vaccination:
 • andfåddhet
 • bröstsmärta
 • bensvullnad
 • ihållande buksmärta
 • neurologiska symtom, inklusive svår och ihållande huvudvärk eller dimsyn
 • onormala blödningar eller små blödningar under huden utanför injektionsstället.
Vaxzevria är ett av fyra vaccin som godkänts i EU för att skydda mot covid‍-‍19. EMA fortsätter att övervaka samtliga vacciners säkerhet och effektivitet.

Läkemedelsverket och EMA kommunicerar ytterligare information då sådan finns tillgänglig.

Läs mer i nyheten Säkerhetsutredningen av AstraZenecas covid-19-vaccin och i Vägledning för vanliga frågor om trombos kombinerat med trombocytopeni efter vaccination mot covid-19 med Vaxzevria på vår webbplats


Folkhälsomyndigheten rekommenderar i dagsläget AstraZenecas vaccin mot covid-19 för personer som fyller 65 år i år och äldre.

Läkemedelsverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.