Till senaste kommentaren

Utbyte av läkemedel som förhindrar avstötning av transplanterade organ

Varför får inte läkemedel som används för att förhindra avstötning av transplanterade organ bytas ut?
Ewa

Kommentarer

 • Hej!

  Vi har av försiktighetsskäl beslutat att läkemedel som ges för att förhindra avstötning av transplanterade organ inte ska vara generiskt utbytbara. Undantaget är om läkemedlen har gemensamt ursprung, till exempel parallellimporter.

  Liten marginal mellan önskad effekt och biverkningar
  De verksamma ämnena har något som på fackspråk kallas snävt terapeutiskt intervall. Det innebär att det är ett litet spann mellan den lägsta och högsta läkemedelshalten i blodet som ger önskad effekt. Under den lägsta halten får man kanske inte tillräcklig effekt och över den högsta halten ökar risken för oacceptabla biverkningar. För liten effekt av dessa läkemedel innebär att risken för avstötning ökar, och det är förstås mycket allvarligt för den som drabbas.

  Vilka läkemedel kan man få efter en organtransplantation?
  Efter en organtransplantation kan man få mediciner som innehåller något av de verksamma ämnena takrolimus eller mykofenolatmofetil. Medicinerna gör att din kropp inte stöter bort det nya organet.

  Av försiktighetsskäl är vissa läkemedel undantagna från utbytbarhet
  Alla godkända läkemedel har granskats så att de är effektiva, säkra och uppfyller kvalitetskraven. Det går dock inte att helt utesluta att två olika läkemedel med samma mängd av samma verksamma ämne ger lite olika halt i blodet, och med snävt terapeutiskt intervall kan jämförelsevis små förändringar av halten i blodet innebära skillnaden mellan god effekt och för liten effekt av behandlingen.

  Vänliga hälsningar
  Läkemedelsverket
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.