Undantag från nuvarande begränsningar i uttag på apotek (90-dagarsbegränsningen)

Kompletterar frågan Hur mycket läkemedel får jag köpa på apoteket från 1 april 2020?

Kan apoteket göra undantag från reglerna om begränsningar för hur mycket läkemedel jag får köpa?
Ja, i vissa fall, om det finns särskilda skäl, kan farmaceuten bedöma att det är nödvändigt att göra undantag från reglerna. Vi har gått ut med en vägledning till apoteken där bland annat farmaceutens möjligheter att göra undantag från reglerna beskrivs.
 
Mitt recept har ett expeditionsintervall som tillåter uthämtning, men är för tidigt inom 90-dagarsbegränsningen. Får jag hämta ut på receptet?
Nej, lagen som reglerar 90-dagarsbegränsningen gäller även om expeditionsintervall tillåter uthämtning. Om det är för tidigt att hämta ut inom 90-dagarsbegränsningen får receptet endast expedieras om det finns särskilda skäl.

Påverkar reglerna om begränsningar om jag får hämta ut mitt läkemedel inom läkemedelsförmånen?
Syftet med införandet av 90-dagarsbegränsningen är att motverka så kallad hamstring av läkemedel. Bestämmelsen gäller inte om uttaget får göras inom förmånen eller inte.

Vid frågor om förmånsregelverket kontaktar du till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket(registrator@tlv.se, 08 568 420 50).

Hur länge kommer 90-dagarsbegränsningen för uthämtning av läkemedel att gälla?
Bedömningen är att begränsningen troligen kommer behöva fortgå under hela pandemin. Det är regeringen som beslutar när bestämmelsen i den nya lagen om uttagsbegränsning (10 a § i förordning 2009:659)  ska upphävas.
Läkemedelsverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.