Till senaste kommentaren

Risk för blodpropp vid sjukdom eller medicinering. Kan jag vaccinera mig?

Hej!

Jag har sedan tidigare risk för blodproppar och tar därför blodförtunnande läkemedel. Kan jag ändå vaccinera mig mot covid-19? Jag är orolig över risken att få blodproppar av vaccinet.
Greta

Kommentarer

 • Hej!

  Ja, du kan vaccinera dig.

  I nuläget ser man inte någon koppling mellan möjliga biverkningar av vaccin mot covid-19 och andra riskfaktorer för blodpropp, blödning, lågt antal blodplättar eller blodförtunnande läkemedel.

  Inför vaccinationen kommer du att fylla i en hälsodeklaration där du bland annat får uppge om du använder blodförtunnande läkemedel. Detta eftersom intramuskulära injektioner ger en viss risk att ge blödning eller blåmärken vid injektionsstället.

  Särskild utredning av Vaxzevria (Astra Zenecas vaccin mot covid-19)
  Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har gjort en särskild utredning av Vaxzevria och konstaterat att det inte finns någon ökad förekomst av blodproppar bland de som har vaccinerats. Den ovanliga kombinationen av blodproppar och blödningar har setts hos mindre antal personer och är annorlunda än de blodproppar som man vanligen använder blodförtunnande läkemedel mot. Den misstänkta biverkningen har rapporterats främst efter första dosen. Enstaka fall har rapporterats efter dos 2.

  Efter vaccination med Vaxzevria
  Sjukvårdspersonal och vaccinerade bör ändå vara medvetna om risken för denna mycket sällsynta kombination av blodproppar och blödningar. Information om detta och vilka symtom man ska vara uppmärksam på hittar du i bipacksedeln för Vaxzevria.

  Med vänlig hälsning
  Läkemedelsverket
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.