Pneumokockvaccin vid covid-19?

Covid-19 är en virussjukdom som inte påverkas av pneumokockvacciner. Pneumokockvacciner skyddar mot olika infektioner orsakade av bakterier av typen pneumokocker, exempelvis lunginflammation.

Lunginflammation i samband med covid-19
Enligt Folkhälsomyndigheten, orsakas inte de svåra lunginflammationer som kan bli följden av covid-19 av pneumokocker eller andra bakterier, utan framförallt av coronaviruset självt. Läs mer i nyheten "Vaccination mot pneumokocker eller influensa skyddar inte mot covid-19" på Folkhälsomyndighetens webbplats
Läkemedelsverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.