Pneumokockvaccin vid covid-19?

Covid-19 är en virussjukdom som inte påverkas av pneumokockvacciner. Pneumokockvacciner skyddar mot olika infektioner orsakade av bakterier av typen pneumokocker, exempelvis lunginflammation.

Lunginflammation i samband med covid-19
Enligt Folkhälsomyndigheten, de svåra lunginflammationer som kan bli följden av covid-19 orsakas inte av pneumokocker eller andra bakterier, utan framförallt av coronaviruset självt. Läs mer i nyheten "Vaccination mot pneumokocker eller influensa skyddar inte mot covid-19" på Folkhälsomyndighetens webbplats

Pneumokockvaccin
  • Folkhälsomyndighetens rekommendationer är sedan tidigare att alla över 65 år, och yngre personer som tillhör riskgrupper, ska vaccinera sig.
  • Det finns två typer av pneumokockvaccin
  • Vaccinet som vanligtvis ges till vuxna ges som en engångsdos och eventuellt en ytterligare dos efter 5-10 år till vissa riskgrupper.
  • Skyddseffekten kommer inte direkt. Antikroppar är mätbara den tredje veckan efter vaccinering.
  • Pneumokockvaccin ingår sedan 2009 i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.
Läkemedelsverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.