Till senaste kommentaren

Påverkar vacciner mot covid-19 mensen?

Jag har hört att mensen kan bli påverkad efter vaccin mot covid-19. Stämmer det att vaccinet kan påverka mensen så att den blir kraftig?

Kommentarer

 • Hej!

  Ja, det stämmer att vaccinerna Comirnaty och Spikevax i mycket sällsynta fall kan ge en kraftig menstruation. Med kraftig menstruation menar man att det kan vara en rikligare blödning eller att man blöder en längre tid än man brukar. I de allra flesta fall har den kraftiga menstruationen inte varit av allvarlig karaktär och besvären har varit tillfälliga.

  Förändringar i blödningsmönstret kan ha många förklaringar
  Det är vanligt att exempelvis antalet dagar i menscykeln varierar. Det kan uppstå av bland annat stress, dålig sömn, hård fysisk träning eller infektioner. Om man är orolig för eller vid en förändrad menstruation bör man vända sig till sjukvården för rådgivning.

  Menstruationsstörningarna påverkar inte fertiliteten
  Det finns inget som tyder på att de menstruationsstörningar som vissa personer har upplevt har någon inverkan på reproduktion och fertilitet.

  Du hittar kända biverkningar i produktinformationen
  Information om vanliga, mindre vanliga och sällsynta biverkningar kan man läsa om i bipacksedeln för respektive vaccin.

  Med vänlig hälsning
  Läkemedelsverket
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.