Märkning med adresser på produkter

Hej
På en kosmetisk produkt finns det två olika understrukna adresser i produktens märkning där en av adresserna är till ett företag i UK, är det tillåtet enligt regelverket?

Kommentarer

  • Hej Greger!

    EU's Kosmetikaförordning kräver att det ska markeras på vilken adress produktinformationsdokumentet görs tillgängligt (adress till ansvarig person) om man har fler adresser i produktens märkning. I och med Brexit har Storbritannien (UK) nya egna regler för kosmetiska produkter som dels säljs till länder inom EU och som säljs inom UK. Enligt UK’s nya regler ska Responsible Person inom UK finnas i produktens märkning.

    Läkemedelsverket har här gjort bedömningen att det är möjligt att ha en adress inom EU och en i UK på förpackningen även om båda är understrukna. Det är dock viktigt att det tydligt framgår vilket företag som är ansvarig person inom EU och vilket företag som är ansvarigt i UK, till exempel genom att det anges EU RP: xxx och UK RP: xxx.

    Med vänlig hälsning
    Läkemedelsverket
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.