Till senaste kommentaren

Lagerberedningen Melatonin AGB avregistreras.

Nu när lagerberedningen Melatonin AGB försvinner vad händer då med mitt recept?
Kommer jag kunna fortsätta att få melatonin inom läkemedelsförmånen?

Kommentarer

 • Hej!

  Recept
  Lagerberedningen (apotekstillverkat läkemedel) Melatonin AGB avregistrerades den 23 maj.

  Om du har ett gammal recept på lagerberedningen behöver du så snart som möjligt kontakta din läkare om du ska fortsätta använda melatonin så att läkaren kan skriva ut ett nytt recept på någon av de andra melatoninprodukterna som finns.
  Bland de andra melatoninprodukterna finns ett godkänt läkemedel med namnet Melatonin AGB (alltså samma namn som lagerberedningen) men recept/rekvisition utfärdad på lagerberedningen Melatonin AGB gäller inte för expediering av det godkända läkemedlet Melatonin AGB och vice versa då dessa är att betrakta som olika läkemedel.

  Läkemedelsförmån/subvention
  Läkemedelsverket bestämmer inte över subvention av läkemedel, det är det en annan myndighet, Tandvårds och Läkemedelsförmånsverket (TLV) som gör.

  Om man även fortsättningsvis kan få melatonin inom läkemedelsförmånen beror på vilken melatoninprodukt som ens läkare väljer att skriva ut. Vissa produkter ingår i läkemedelsförmånen och andra inte. Den information TLV har på sin webbplats är att Melatonin AGB som godkänt läkemedel endast ingår i läkemedelsförmånen för barn och ungdomar 6 till och med 17 år med adhd där sömnhygienåtgärder varit otillräckliga.

  Med vänlig hälsning
  Läkemedelsverket
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.