Kosmetika som bifogas en inplastad tidning

Som kommuninspektör undrar jag vilka märkningsregler som gäller för kosmetiska produkter som bifogas en inplastad tidning?
(Uppdaterad )

Kommentarer

 • Hej

  Formellt sett är det samma regler som för övriga kosmetiska produkter. Allt tillhandahållande till slutkonsument i kommersiellt syfte medför att produkterna ska uppfylla reglerna i Förordning (EG) nr 1223/2009. All märkning ska finnas på produkten och gå att läsas av konsumenten.

  Kontroll av produkterna
  Läkemedelsverket och kommuner har befogenhet att kontrollera sådana produkter. I praktiken kanske det är svårt att kontrollera utan att förstöra ytterplasten. Läkemedelsverket anser att det är tveksamt att anse ytterplasten som förpackning där märkningen ska påföras/vara synlig. Det är sannolikt också mest tydligt och ändamålsenligt att märkningen finns på produkten som ligger i plastomslaget eftersom omslaget oftast kastas bort omgående.

  Ansvar för produkten
  Om en tidning har beställts är det kanske inte glasklart att butiken kan förväntas ta ansvar för en medföljande kosmetisk produkt som butiken inte beställt. Detta även om butiken saluför andra kosmetiska produkter och därmed ska vara medveten om reglerna.

  En åtalsanmälan, eller andra sanktioner, kan vara svårt att påföra en butik för i detta fall. Däremot kan parter högre upp i kedjan, där de medvetna valen att inkludera kosmetiska produkter har skett, anses som ansvariga för regelefterlevnaden.

  Skulle märkning saknas helt kan det vara lämpligt att be butiken vidta tydliga åtgärder för att inte sprida den, eftersom alla parter i leveranskedjan har en skyldighet att inte sälja vidare produkter som de vet är felaktiga.

  Du kan läsa mer om 2021 års kommunprojekt på Kommunprojekt kosmetika 2021

  Med vänlig hälsning
  Läkemedelsverket
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.