Kan jag vaccinera mig med vaccin mot covid-19 om jag är allergisk?

Olika vacciner har olika innehåll, så svaret beror på vilket vaccin som är aktuellt och vilken typ av allergi du har. För godkända vaccin finns produktinformation med innehållsförteckning av vaccinet och information kring om en allergi utgör ett hinder för vaccination.

I bipacksedeln för vaccinerna står det att de inte ska ges om man är allergisk mot den aktiva substansen eller något annat innehållsämne i vaccinet. De innehåller inte ägg, laktos eller antibiotika.

Inför vaccinationen kommer du att fylla i en hälsodeklaration där du får uppge om du någonsin har fått en svår allergisk reaktion eller andningsproblem efter tidigare vaccinationer. Vaccinatören gör en individuell bedömning utifrån det.

För information om svensk bipacksedel se Vilka covid-19-vacciner finns? Se även information från Svensk Förening För Allergologi (SFFA)
Läkemedelsverket (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.