Kan gravida vaccinera sig mot covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar av försiktighetsskäl att inte alla gravida vaccineras.
Vi på Läkemedelsverket har godkänt vaccinerna men det finns ännu inte tillräckligt med säkerhetsdata för att kunna ge en allmän rekommendation till gravida.

Behandlande läkare kan rekommendera en gravid patient vaccination om medicinska skäl finns, och efter en individuell bedömning. Det finns ingenting som tyder på att vaccination av gravida skulle vara farligt för fostret utifrån de data som hittills har rapporterats. Kunskapen inom det här området växer fram successivt, vi kommer att veta mer om en tid.
Läkemedelsverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.