Ivermektin mot covid-19

Hej!

Jag undrar vad ni tror om ivermektin kan användas mot corona-viruset?

Kommentarer

 • Hej!

  Vi känner inte till att det i dagsläget skulle finnas något vetenskapligt stöd från kontrollerade kliniska studier som visar på att ivermektin har en positiv effekt mot covid-19.

  Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) avråder från användning av ivermektin mot covid-19. Detta efter att de har utvärderat resultat från aktuella vetenskapliga studier av användning av ivermektin för att förebygga och behandla covid‍-‍19. Resultaten från kliniska studier varierade, med vissa studier som inte visade någon nytta och andra rapporterade ”potentiell nytta”. Det behövs ytterligare väl utformade, randomiserade studier för att dra slutsatser om huruvida produkten är effektiv och säker vid förebyggande och behandling av covid‍-‍19.

  Vad använder man ivermektin för idag?
  Ivermektin finns i läkemedel som är godkända i Sverige men för annan användning. Man använder det huvudsakligen till djur mot olika parasiter. För människor säljs det i krämform som man använder vid hudsjukdomen rosacea och i i tablettform används den för behandling av vissa parasitinfektioner

  Vad behandlar man covid-19 med idag?
  Du hittar information om detta i frågan Vilka läkemedel är godkända för behandling av covid-19?

  Med vänlig hälsning
  Läkemedelsverket
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.