Innehåller någon av vaccinerna mot covid-19 mänskliga celler?

Nej, de innehåller inte mänskliga celler.

Vektorvaccinerna från AstraZeneca och Janssen (Johnson&Johnson) innehåller adenovirus (vanligt förkylningsvirus) som bärare av genen för spike-proteinet på Sars-CoV-2-virusets yta.

För att odla adenoviruset har företagen AstraZeneca och Janssen använt sig av kommersiella cellinjer. De består av modifierade celler som isolerades från foster på 1970- och 1980-talen. Dessa celler har förändrats för att kunna odlas vidare på laboratorium vid produktion av bioteknologiska produkter.

Vid produktion av vaccinerna används cellerna för att framställa adenoviruset i stor skala. Under produktionen har sedan dessa celler renats bort och finns inte kvar i vaccinet.
Läkemedelsverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.