Indragning av ranitidin

Varför har magmedicinen Ranitidin dragits in?
Jonas (Uppdaterad )

Kommentarer

 • Hej!

  Läkemedel som innehåller ranitidin får inte längre säljas eftersom man hittat låga nivåer av en förorening i flera av dessa läkemedel.

  Föroreningen kallas för N-nitrosodimetylamin (NDMA) och i djurstudier har man sett att ämnet ökar risken för cancer. Man har inte kunnat visa att ranitidin ökar risken för cancer hos människa, men som en försiktighetsåtgärd rekommenderar den europiska läkemedelsmyndigheten att dra in läkemedel med ranitidin tills vidare.

  NDMA finns även i viss mat och i dricksvatten men det anses inte vara farligt i mycket låga nivåer.

  Några viktiga saker att veta:
  • Det finns ingen akut risk för din hälsa om du använt ranitidin tidigare
  • Din läkare eller apoteket kan hjälpa dig med alternativ behandling.
  På vår hemsida finns mer information om indragningen av ranitidin 

  Med vänlig hälsning
  Läkemedelsverket
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.