Hur säkra är självtester för covid-19?

Det finns en risk att användning av självtesterna för covid-19 ger en falsk trygghet, det vill säga att du kan ha en pågående infektion även om testresultatet visar motsatsen.

Detta beror på att självtesterna har en lägre känslighet än sjukvårdens tester. För att ställa en tillförlitlig diagnos inom sjukvården tar man förutom provsvar även hänsyn till symptom, tidigare hälsostatus och övriga riskfaktorer hos patienten.

Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten avråder därför från användning av självtester för covid-19 i nuläget.

Information om marknadsförbud för självtester för covid-19
Läkemedelsverket har tidigare förbjudit försäljningen av några produkter som självtester då informationen om dess exakthet och känslighet för att diagnostisera covid-19 är begränsad. Du hittar aktuell information om marknadsförbud av självtester för covid-19 bland nyheter på vår webbplats.

Med vänlig hälsning
Läkemedelsverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.