Hur säkra är självtester för covid-19?

Det finns en risk att användning av självtesterna för covid-19 ger en falsk trygghet, det vill säga att du kan ha en pågående infektion även om testresultatet visar motsatsen.

Detta beror på att självtesterna har en lägre känslighet än sjukvårdens tester. För att ställa en tillförlitlig diagnos inom sjukvården tar man förutom provsvar även hänsyn till symptom, tidigare hälsostatus och övriga riskfaktorer hos patienten.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man inte använder självtesterna för covid-19 i nuläget för att minimera smittspridningen.
Läkemedelsverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.