Hur mycket läkemedel får jag hämta ut per uttag på apoteket fram till 18 januari 2022?

Just nu finns en begränsning som innebär att öppenvårdsapotek inte får expediera en större mängd läkemedel än som motsvarar det beräknade behovet för tre månader, om det inte finns särskilda skäl till detta. Syftet med begränsningen är att motverka brist på läkemedel under pandemin.

Hur länge kommer begränsningen att gälla?
Regler om begränsat uttag av läkemedel upphör den 18 januari 2022.

Begränsningar gällande läkemedel på recept
  • Du får hämta ut för maximalt tre månaders förbrukning. Tidigaste uttag är när två tredjedelar av dina läkemedel är slut.
  • Begränsningen gäller även läkemedel utanför högkostnadsskyddet samt läkemedel till djur.
  • Du kan alltså inte hämta ut fler förpackningar än för 90 dagar även om du väljer att betala själv.
  • Har man flera recept på samma läkemedel får man bara ta ut från ett recept. Med samma läkemedel menas att de innehåller samma verksamma ämne och är i samma styrka.
  • Begränsningen gäller utlämnande av läkemedel från alla öppenvårdsapotek det vill säga även beställningar via e-handel
  • Undantag får endast göras av särskilda skäl, till exempel om du får ett nytt recept med en ökad dosering på ditt läkemedel så får du hämta ut för tre månader på det nya receptet.
För mer information om undantag, se Undantag från nuvarande begränsningar i uttag på apotek (90-dagarsbegränsningen)Läkemedelsverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.