Hur mycket läkemedel får jag köpa på apoteket från 1 april 2020?


Begränsningar gällande läkemedel på recept
  • Du får hämta ut för maximalt tre månaders förbrukning. Tidigaste uttag är när två tredjedelar av dina läkemedel är slut.
  • Begränsningen gäller även läkemedel utanför högkostnadsskyddet samt läkemedel till djur.
  • Du kan alltså inte hämta ut fler förpackningar än för 90 dagar även om du väljer att betala själv.
  • Har man flera recept på samma läkemedel får man bara ta ut från ett recept. Med samma läkemedel menas att de innehåller samma verksamma ämne och är i samma styrka.
  • Begränsningen gäller utlämnande av läkemedel från alla öppenvårdsapotek det vill säga även beställningar via e-handel
  • Undantag får endast göras av särskilda skäl t ex om du får ett nytt recept med en ökad dosering på ditt läkemedel så får du hämta ut för tre månader på det nya receptet.
För fler frågor angående undantag se informationen  Undantag från nuvarande begränsningar i uttag på apotek (90-dagarsbegränsningen)

Varför infördes begränsningarna?
För att minska risken för brist på läkemedel under pandemin för och säkerställa att alla som behöver har tillgång till sina läkemedel som förskrivs på recept.

Hur länge kommer 90-dagarsbegränsningen för uthämtning av läkemedel att gälla?
Bedömningen är att begränsningen troligen kommer behöva fortgå under hela pandemin. Det är regeringen som beslutar när bestämmelsen i den nya lagen om uttagsbegränsning (10 a § i förordning 2009:659)  ska upphävas
Läkemedelsverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.