Behöver man vänta med att bli gravid efter vaccination mot covid-19?

Nej, du behöver inte vänta en viss tid efter vaccinationen innan du försöker bli gravid. Vaccinerna bryts ner snabbt i kroppen och det kan vara en fördel att redan vara vaccinerad när man blir gravid.

Det går bra att vaccinera dig mot covid-19 när du är gravid
Det finns inget som tyder på att en vaccination med mRNA-vaccin under graviditeten påverkar den gravida eller fostret negativt. Du kan läsa mer om detta i vår nyhet Ingen ökad risk för fostret vid covid-19-vaccination under graviditet

Folkhälsomyndighetens rekommendationer
  • Alla gravida rekommenderas vaccination efter vecka 12
  • mRNA-vaccinerna som används heter Comirnaty och Spikevax och är godkända att ges till gravida under hela graviditeten
  • Om du är 30 år eller yngre rekommenderas Comirnaty
  • Nuvaxovid rekommenderas i dagsläget inte till gravida och ammande
Läs gärna mer på Folkhälsomyndighetens sida om gravida och vaccination mot covid-19.

Med vänlig hälsning
Läkemedelsverket (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.