Hur lång tid har man skydd av vaccin mot covid-19?

Studier pågår för att få reda på hur länge skyddet efter covid-19 vaccination varar och hur ofta man behöver ta påfyllnadsdoser för att bibehålla skyddet. Vaccinernas effekt och säkerhet fortsätter att övervakas noga, liksom inrapporterade fall av genombrottsinfektioner (de som blir sjuka trots vaccinering), och vad som orsakar det.

Folkhälsomyndighetens rekommendation för påfyllnadsdoser
  • en första påfyllnadsdos till alla över 18 år tre månader efter primärvaccination.
  • en andra påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 till personer som bor på SÄBO, har hemtjänst eller hemsjukvård samt till alla som är 65 år och äldre.  Dessutom rekommenderas en andra påfyllnadsdos till personer som har fyllt 18 år med måttlig till allvarlig immunbrist och personer med Downs syndrom. Den andra påfyllnadsdosen (dos 4) ges tidigast fyra månader efter första påfyllnadsdosen. För personer med immunbrist rekommenderas ett intervall från tre månader. 
Vid vaccination av påfyllnadsdosen är rekommendationen att antingen erbjuda ett av de två mRNA-vaccinerna eller vaccinet Nuvaxovid (Novavax).
Till personer som är 30 år och yngre rekommenderas Comirnaty eller Nuvaxovid.
Läkemedelsverket (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.