Hur lång tid har man skydd av vaccin mot covid-19?

Vaccinationerna har pågått i står skala i befolkningen runt om i världen sedan januari 2021. Det finns i nuläget inget behov av att ge fullvaccinerade individer i allmänhet en tredje dos av vaccin mot covid‍-‍19.

Studier pågår för att få reda på hur länge skyddet efter covid-19 vaccin varar, och om en påfyllnadsdos kommer att behövas, och när den i så fall skulle ges. Vaccinernas effekt och säkerhet fortsätter att övervakas noga, liksom inrapporterade fall av genombrottsinfektioner (de som blir sjuka trots vaccinering), och vad som orsakar det.

Rekommendationer från Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten rekommenderar en extra dos vaccin mot covid-19 till personer med ett allvarligt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling av en sjukdom, efter en individuell bedömning av behandlande läkare. Rekommendationen gäller personer som är 18 år och äldre, från och med 1 september 2021.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar från 28 september 2021 även en tredje dos vaccin som påfyllnad för följande patientgrupper, och i denna prioriteringsordning:
  • Boende på SÄBO
  • Personer med hemtjänst beslutad av kommun samt personer med hemsjukvård
  • Alla som är 80 år och äldre.
Rekommendationen är att erbjuda en dos av ett mRNA-vaccin, om det gått minst sex månader sedan förra vaccinationstillfället.
Läkemedelsverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.