Till senaste kommentaren

Hur kan läkemedel vara utbytbara när de inte ser likadana ut?

Tar ni hänsyn till exempel hur stora tabletterna är eller vilken färg de har när ni bestämmer att läkemedel är utbytbara?
Dennis

Kommentarer

 • Hej!

  Att läkemedel ser olika ut är inte något som generellt hindrar utbytbarhet.

  Olika färg och form på tabletterna
  Färg och form påverkar inte om läkemedlen är medicinskt likvärdiga. Med medicinskt likvärdiga menar vi att de har samma medicinska effekt och samma säkerhetsprofil.

  Läkemedlets färg kan däremot vara mycket viktig för en enskild person, kanske för att man känner igen läkemedlet på färgen eller för att man är överkänslig mot något färgämne. I så fall är det viktigt att prata om detta med sin läkare eftersom det kan vara ett skäl för läkaren att markera på receptet att läkemedlet inte får bytas på apotek.

  Olika storlek på tabletterna
  Oftast är tabletter utbytbara även om de är olika stora. Men om tabletterna (eller kapslarna) av den ena sorten är markant större än de andra och dessutom måste sväljas hela, kan det leda till att vi bedömer att läkemedlen inte ska vara utbytbara.

  Om du har svårt att svälja är det bra att både diskutera det med din läkare och nämna det på apoteket när du hämtar ut dina mediciner.
  • Läkaren kan markera på receptet att byte inte får göras om du behöver få ett visst läkemedel av medicinska skäl, och dit kan sväljsvårigheter räknas. 
  • Farmaceuten på apoteket kan också välja att inte byta ut det läkemedel som står på receptet om ni tillsammans kommer fram till att du inte kan ta det läkemedel som bytet skulle gjorts till. Du får i så fall det läkemedel som står på receptet.
  Vänliga hälsningar
  Läkemedelsverket
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.