Har man skydd efter en enstaka dos av vaccin mot covid-19?

Efter vaccinationen bygger kroppens immunförsvar normalt upp ett skydd under 1-3 veckor. För respektive vaccin som är godkänt har man mätt detta vid olika tillfällen, det är därför som tidsangivelserna mellan doserna kan skilja sig åt. På individnivå kan skyddseffekten av ett vaccin skilja sig åt eftersom immunförsvar kan variera mellan individer.

Vaccin mot covid-19 som ges som en dos; COVID-19 Vaccine Janssen ges som en dos där de kliniska studierna visar att man har fullt skydd efter 14 dagar.

Vaccin mot covid-19 som ges som två doser: Vaxzevria (AstraZeneca), Comirnaty (Pfizer, Biontech), COVID-19 Vaccine Moderna. 
En dos kan ge sannolikt ett visst skydd efter 2-3 veckor, men då detta inte är studerat i några kliniska studier går det inte att säga med säkerhet exakt hur stort skyddet mot insjuknande är. Därför är det viktigt att fullfölja vaccinationen med två doser för ett förstärkt och varaktigt skydd.

Se även Hur lång tid tar det innan man har skydd mot covid-19 efter vaccination?


Läkemedelsverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.