Förändring av Euthyrox?

Hej!
Jag har läst att Euthyroxtabletterna har gjorts om. Vad betyder det? Vad är annorlunda? Ska jag tänka på något särskilt?

Kommentarer

 • Hej

  Den aktiva substansen i Euthyrox, levotyroxin är inte förändrad, men det har skett en förändring i tablettens sammansättning (formulering) och i förpackningens utseende.

  Förändringen innebär

  • att laktos har ersatts med mannitol och citronsyra har lagts till.
  • att tabletterna blir mer hållbara eftersom sammansättningen ändras.
  Förpackningen har ändrats för att det ska gå att skilja på de gamla och de nya tabletterna 
  • ytterförpackningen har bytt utseende till att ha en rosa färgmarkering och texten Ändrade hjälpämnen. Den gamla förpackningen har en lila markering. (Se bild)
  • tablettkartorna (blisterkartorna) är vita med grön text och texten Ändrade hjälpämnen. De gamla tablettkartorna var gröna med svart text. (Se bild)
  Tabletten tas som vanligt. Dosen kan för vissa personer behöva ställas in och justeras igen, därför bör behandlade läkare informeras om att byte av tabletter har skett. Vid symtom på att hormonnivåerna ändrats ska läkare också kontaktas.

  Använd upp de tabletter du har och byt därefter till den nya förpackningen. Efter du bytt ska du inte byta tillbaka till tabletter från den gamla förpackningen. 

  Den nya förpackningarna av Euthyrox började säljas 15 april 2020. Under en övergångsperiod kommer förpackningar med både det nya och gamla innehållet finnas på apotek.


  Med vänlig hälsning
  Läkemedelsverket
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.