Till senaste kommentaren

Finns det grafenoxid i vacciner mot covid-19?

Hej!
Jag har hört ett rykte att det är grafen i vaccinet mot corona. Stämmer det? Måste företagen ange alla ämnen i innehållsförteckningen?
Martin

Kommentarer

 • Hej!

  Nej, grafenoxid är inte ett innehållsämne i något av vaccinerna.

  Det finns inget dolt eller hemligt innehåll i vaccinerna.
  Vaccinernas innehåll finns beskrivet i respektive vaccins produktresumé och bipacksedel, som du hittar på Läkemedelsverkets webbplats. Varje tillverkningssats/batch av vaccin kontrolleras alltid av myndigheterna för att bland annat se att innehåll och utseende stämmer med innehållsförteckningen. I dessa rutinmässiga kontroller har man inte funnit något annat ämne än de som finns angivna i produktinformationen.

  Ingen risk att vaccinerna blir förorenade med grafenoxid vid tillverkningen
  Grafenoxid används inte vid tillverkning av något av covid-19 vaccinerna, eller vid tillverkning av andra läkemedel, så det finns ingen risk för att vaccinerna skulle bli förorenade med grafenoxid under tillverkningen.

  Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har fått en signal om kvalitetsdefekt för Comirnaty med påståendet att grafenoxid skulle finnas i hög halt. EMAs bedömning utifrån de tillgängliga uppgifterna är att det inte har förekommit grafenoxid i vaccinet.

  Läkemedelsmyndigheterna gör regelbunden tillsyn
  Tillverkningsprocesser och produktionsanläggningar för alla läkemedel och vacciner inspekteras regelbundet av läkemedelsmyndigheterna. Om kvalitetsdefekter hittas kan det leda till att läkemedel dras tillbaka. Läs mer om indragningar på vår webbplats

  Med vänlig hälsning
  Läkemedelsverket
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.