Till senaste kommentaren

Finns det grafenoxid i vacciner mot covid-19?

Hej!
Jag har hört ett rykte att det är grafenoxid i vaccinet mot corona. Stämmer det? Måste företagen ange alla ämnen i innehållsförteckningen?

Kommentarer

 • Hej!

  Nej, grafenoxid är inte ett innehållsämne i något av vaccinerna.

  Det finns inget dolt eller hemligt innehåll i vaccinerna.
  Vaccinernas innehåll finns beskrivet i respektive vaccins produktresumé och bipacksedel, som du hittar på Läkemedelsverkets webbplats. Varje batch av vaccin kontrolleras alltid av myndigheterna för att bland annat se att innehåll och utseende stämmer med innehållsförteckningen.

  EMA (europeiska läkemedelsmyndigheten) har fått en signal om kvalitetsdefekt för Comirnaty med påståendet att grafenoxid skulle finnas i hög halt. I de rutinmässiga kontrollerna som görs innan varje batch (tillverkningssats) godkänns har man inte funnit något annat ämne än det som finns angivna i produktinformationen.

  Läkemedelsmyndigheterna gör regelbunden tillsyn
  Tillverkningsprocesser och produktionsanläggningar för alla läkemedel och vacciner inspekteras regelbundet av läkemedelsmyndigheterna. Om kvalitetsdefekter hittas kan det leda till att läkemedel dras tillbaka. Läs mer om indragningar på vår webbplats

  Med vänlig hälsning
  Läkemedelsverket
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.