Finns det ett vaccin mot det nya coronaviruset?

Nej, i dagsläget finns inget godkänt vaccin mot coronaviruset (SARS-CoV-19).

Däremot har den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA påbörjat en första utredning av ett vaccin mot covid-19. Starten av utredningen innebär att EMA nu påbörjar värderingen av de resultat som kommit fram i laboratoriestudier av vaccinet. Nästa steg i utvecklingen av ett vaccin är kliniska prövningar på människor, och granskningen av dessa resultat kommer att ske senare. I nuläget går det inte att dra några slutsatser om vaccinets säkerhet eller effektivitet.

Det finns inte heller något godkänt vaccin mot de andra sjukdomar som orsakas av coronavirus, till exempel SARS eller MERS.

I avsaknad av vaccin och andra förebyggande läkemedel ska man följa de rekommendationer som utfärdas av Folkhälsomyndigheten för att skydda sig själv och andra mot sjukdomen. Du hittar mer information om covid-19 och aktuella rekommendationer på Folkhälsomyndighetens webbplats.
Läkemedelsverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.