Till senaste kommentaren

Får man samma biverkningar efter ytterligare doser corona-vaccin jämfört med de första?

Det går inte att för en enskild person dra slutsatser utifrån hur man reagerat på första dosen till hur man reagerar på ytterligare doser. Vi har i nuläget inte fått några signaler på att mer allvarliga biverkningar skulle uppstå efter påfyllnadsdoser jämfört med de första doserna.

Vanliga biverkningar efter vaccination är feber, ont i kroppen, huvudvärk och ömhet vid injektionsstället. Det är en naturlig reaktion som oftast kommer inom det första dygnet efter vaccinationen. De brukar gå över inom ett till två dygn. 

Det är viktigt att ta ytterligare doser även om man fått biverkningar av den första för att få ett fullgott skydd.

Var hittar jag information om biverkningar efter vaccination?
Information om kända biverkningar kan man läsa om i respektive vaccins bipacksedel och information på 1177.se.

Hur rapporterar jag biverkningar?
Har du upplevt att du fått biverkningar av någon av vaccinerna mot covid-19 kan du rapportera det till oss. Se mer på i forumfrågan Bra att veta innan du rapporterar misstänkta biverkningar
Läkemedelsverket (Uppdaterad )
Visa bästa svaret

Kommentarer

  • Denna fråga är inte längre publicerad i vårt frågeforum. Informationen är därmed inte uppdaterad.

    Med vänlig hälsning
    Läkemedelsverket
    Bästa svaret
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.