Får man samma biverkningar efter ytterligare doser corona-vaccin jämfört med den första?

Vanliga biverkningar efter vaccination är feber, ont i kroppen, huvudvärk och ömhet vid injektionsstället. Det är en naturlig reaktion som oftast kommer inom det första dygnet efter vaccinationen. De brukar gå över inom ett till två dygn. 

Det går inte att för en enskild person dra slutsatser utifrån hur man reagerat på första dosen till hur man reagerar på ytterligare doser. Vi har i nuläget inte fått några signaler på att mer allvarliga biverkningar skulle uppstå efter ytterligare doser jämfört med dos 1.

Det är viktigt att ta ytterligare doser även om man fått biverkningar av den första för att få ett fullgott skydd.

Vad gör man om man fått kraftiga biverkningar av första dosen?
För rekommendationer för andra dosen om man reagerat kraftigt på den första dosen se information från Folkhälsomyndigheten

Var hittar jag information om biverkningar efter vaccination?
Information om kända biverkningar kan man läsa om i respektive vaccins bipacksedel och information på 1177.se..

Hur rapporterar jag biverkningar?
Har du upplevt att du fått biverkningar av någon av vaccinerna mot covid-19 kan du rapportera det till oss. Se mer på i forumfrågorna Hur rapporterar jag biverkningar av läkemedel? och Vanliga frågor vid rapportering av misstänkta biverkningar av vaccin
Läkemedelsverket (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.