Får man samma biverkningar efter andra dosen corona-vaccin jämfört med den första?

Vanliga biverkningar efter både första och andra dosen är feber, ont i kroppen, huvudvärk och ömhet vid injektionsstället. Det är en naturlig reaktion som oftast kommer inom det första dygnet efter vaccinationen. De brukar gå över inom ett till två dygn. 

Det går inte att för en enskild person dra slutsatser utifrån hur man reagerat på första dosen till hur man reagerar på andra dosen. Vi har i nuläget inte fått några signaler på att mer allvarliga biverkningar skulle uppstå efter dos 2 jämfört med dos 1.
  • Jämfört med första dosen har fler rapporterat feber och andra vanliga biverkningar av mRNA-vaccinerna (Pfizer/BioNTech, Moderna) efter andra dosen. 
  • Jämfört med första dosen var biverkningarna som rapporterades efter den andra dosen av Vaxzevria (AstraZeneca) lindrigare och rapporterades mindre ofta.
Det är viktigt att ta en andra dos även om man fått biverkningar av den första för att få ett fullgott skydd.

Vad gör man om man fått kraftiga biverkningar av första dosen?
För rekommendationer för andra dosen om man reagerat kraftigt på den första dosen se information från Folkhälsomyndigheten

Var hittar jag information om biverkningar efter vaccination?
Information om kända biverkningar kan man läsa om i respektive vaccins bipacksedel och information på 1177.se..

Hur rapporterar jag biverkningar?
Har du upplevt att du fått biverkningar av någon av vaccinerna mot covid-19 kan du rapportera det till oss. Se mer på i forumfrågorna Hur rapporterar jag biverkningar av läkemedel? och Vanliga frågor vid rapportering av misstänkta biverkningar av vaccin
Läkemedelsverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.