Blodtryckssänkande läkemedel vid covid-19 (corona-infektion)

Fortsätt med blodtryckssänkande medicin
Det finns inga belägg i dagsläget för att dessa läkemedel ökar risken för covid-19 eller har några negativa effekter på sjukdomsförloppet vid covid-19.

Teorier har framförts om att vissa typer av blodtrycksmediciner, så kallade ACE-hämmare och angiotensin-2-receptorblockare, skulle innebära en risk.

Läkemedelsverket har ingen kännedom om några data från det aktuella utbrottet eller andra coronavirus-utbrott som stödjer detta.

Att fortsätta behandlingen som tidigare är vad som också rekommenderas av internationella expertorganisationer så som Europeiska hjärtorganisation ESC och Europeiska blodtrycksorganisationen ESH. 

Läkemedelsverket följer noga utvecklingen på området.


ACE-hämmare (substanser)
  • enalapril
  • ramipril
  • lisinopril
  • kaptopril
  • perindopril
Angiotensin-2-receptorblockare (substanser)
  • losartan
  • candesartan
  • valsartan
  • irbesartan
  • eprosartan

Läkemedelsverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.