Blodtryckssänkande läkemedel vid covid-19 (corona-infektion)

Fortsätt med din blodtryckssänkande medicin

Det finns inga belägg i dagsläget för att blodtryckssänkande läkemedel ökar risken för covid-19 eller har några negativa effekter på sjukdomsförloppet vid covid-19. Detta gäller oavsett vilken grupp det blodtryckssänkande läkemedlet tillhör (till exempel ACE-hämmare, angiotensin-2-receptorblockare, betablockerare, loop-diuretika).

De vanligaste patientgrupperna som använder dessa läkemedel är personer med högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom eller njursjukdom. Detta är riskgrupper för covid-19.

Läkemedelsverket följer noga utvecklingen på området.
Läkemedelsverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.