Blodtryckssänkande läkemedel vid covid-19 (corona-infektion)

Fortsätt med blodtryckssänkande medicin
Det finns inga belägg i dagsläget för att blodtryckssänkande läkemedel ökar risken för covid-19 eller har några negativa effekter på sjukdomsförloppet vid covid-19.

Teorier har framförts om att vissa typer av blodtrycksmediciner, så kallade ACE-hämmare och angiotensin-2-receptorblockare, skulle innebära en risk. Läkemedelsverket känner inte till några data från det aktuella utbrottet eller andra coronavirus-utbrott som stödjer detta.

Även den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och internationella expertorganisationer, så som Europeiska hjärtorganisation (ESC) och Europeiska blodtrycksorganisationen (ESH), rekommenderar att fortsätta behandlingen som tidigare.

Läkemedelsverket följer noga utvecklingen på området. Läs mer på Läkemedelsverkets webbplats.

ACE-hämmare (verksamma ämnen)
  • enalapril
  • ramipril
  • lisinopril
  • kaptopril
  • perindopril
Angiotensin-2-receptorblockare (verksamma ämnen)
  • losartan
  • candesartan
  • valsartan
  • irbesartan
  • eprosartan

Läkemedelsverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.