Till senaste kommentaren

Är vaccinerna mot covid-19 testade på djur?

Hej!

Stämmer det att man gjort djurförsök för att få fram vaccinerna mot corona?

Viveka

Kommentarer

  • Hej!

    Ja, det har gjorts studier på djur innan det gjordes studier på människor för de vacciner som är godkända mot covid-19.

    Alla läkemedel måste testas på ett sätt som visar att de är säkra, och i de allra flesta fall innebär det att de måste testas på djur. Det är speciellt viktig inom områden som är svåra att studera i människa. Det kan till exempel gälla eventuell fosterskadande effekt, om läkemedlet kan framkalla andra sjukdomar eller risk för cancerutveckling.
    Läkemedelsverket
    (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.