Till senaste kommentaren

Är vaccinationerna mot covid-19 i Sverige en klinisk studie?

Jag läste någonstans att vaccinationerna i Sverige är en stor klinisk studie där man inte har behövt lämna samtycke att vara med. Stämmer detta verkligen? Var hittar jag information om kliniska studier för coronavaccinerna?
Alexis Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej!

  Nej, de vaccinationer som nu genomförs i Sverige mot covid-19 är inte någon klinisk prövning. Om man ingår i en klinisk studie så lämnar man alltid samtycke. De som vaccinerat sig i Sverige har alla fått ett godkänt vaccin så det är felaktigt att säga att de deltagit i utvecklingen av vaccinet.

  Vaccinerna mot covid-19 är godkända
  De är godkända utifrån de kliniska studier som har genomförts innan godkännandet. Du hittar all information om de kliniska studierna som låg till grund för godkännandet i European public assessment report (EPAR) för respektive vaccin:
  Inga kliniska studier på vaccinerna är utförda i Sverige varför inga ansökningar om tillstånd har gjorts hos Läkemedelsverket eller hos Etikprövningsmyndigheten.

  Vaccinerna är inte längre i fas III men man följer personer som deltog i fas III studien
  Det är en uppföljningsstudie där företagen fortsätter att följa dessa personer som ingått i studierna inför godkännande av respektive vaccin mot covid-19. Studierna handlar alltså inte om att studera nya användningsområden utan om uppföljning av effekt och säkerhet för personerna i studierna. Fas IV inleddes när respektive vaccin godkändes. De första vaccinerna godkändes kring årsskiftet 2020/2021.

  Processen för kliniska prövningar har inkluderat alla steg
  Utvecklingsprocessen för vaccin mot covid-19 skiljer sig inte från andra vaccin och läkemedel. Du kan läsa mer om testning och utveckling av vacciner på vår webbplats.

  Med vänlig hälsning
  Läkemedelsverket
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.