Till senaste kommentaren

Är vaccinationerna mot covid-19 i Sverige en klinisk studie?

Jag läste någonstans att vaccinationerna i Sverige är en stor klinisk studie där man inte har behövt lämna samtycke att vara med. Stämmer detta verkligen? Var hittar jag information om kliniska studier för coronavaccinerna?

Kommentarer

 • Hej!

  Nej, de vaccinationer som nu genomförs i Sverige mot covid-19 är inte någon klinisk prövning. Om man ingår i en klinisk studie så lämnar man alltid samtycke.

  Du hittar all information om de kliniska studierna som låg till grund för godkännandet i European public assessment report (EPAR) för respektive vaccin:
  Vaccinen som används mot covid idag har studerats på patienter utanför Sverige. Inga kliniska studier på vaccinerna är utförda i Sverige varför inga ansökningar om tillstånd har gjorts hos Läkemedelsverket eller hos Etikprövningsmyndigheten.

  Processen för kliniska prövningar har inkluderat alla steg
  Utvecklingsprocessen för vaccin mot covid-19 skiljer sig inte från andra vaccin och läkemedel. Du kan läsa mer om testning och utveckling av vacciner på vår webbplats.

  Med vänlig hälsning
  Läkemedelsverket
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.