Till senaste kommentaren

Är vaccinationerna mot covid-19 i Sverige en klinisk studie?

Jag läste någonstans att vaccinationerna i Sverige är en stor klinisk studie där man inte har behövt lämna samtycke att vara med. Stämmer detta verkligen? Var hittar jag information om kliniska studier för coronavaccinerna?
Alexis

Kommentarer

 • Hej!

  Nej, de vaccinationer som nu genomförs i Sverige mot covid-19 är inte någon klinisk prövning. Om man ingår i en klinisk studie så lämnar man alltid samtycke. De som vaccinerat sig i Sverige har alla fått ett godkänt vaccin så det är felaktigt att säga att de deltagit i utvecklingen av vaccinet.

  Vaccinerna mot covid-19 är godkända
  De är godkända utifrån de kliniska studier som har genomförts innan godkännandet. Du hittar all information om de kliniska studierna som låg till grund för godkännandet i European public assessment report (EPAR) för respektive vaccin. Se sidan COVID-19 vaccines för mer information.

  Inga kliniska studier på vaccinerna är utförda i Sverige varför inga ansökningar om tillstånd har gjorts hos Läkemedelsverket eller hos Etikprövningsmyndigheten.

  Processen för kliniska prövningar har inkluderat alla steg
  Utvecklingsprocessen för vaccin mot covid-19 skiljer sig inte från andra vaccin och läkemedel. Du kan läsa mer om testning och utveckling av vacciner på vår webbplats.

  Med vänlig hälsning
  Läkemedelsverket
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.