Är vaccin mot covid-19 säkert?

Läkemedel och vacciner godkänns utifrån att nyttan ska vara betydligt större än risken för allvarliga biverkningar vid avsedd användning. Ett godkänt vaccin bedöms då vara tillräckligt säkert.

All behandling med läkemedel medför en viss risk för biverkningar när de används och därför är det viktigt att alla misstänkta biverkningar rapporteras in.
Läkemedelsverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.