Är vaccin mot covid-19 säkert?

Ja, de vacciner som är godkända mot covid-19 har genomgått de studier som krävs för att bli godkända. Resultaten från studierna är utvärderade av de europeiska läkemedelsmyndigheterna och vaccinerna har bedömts vara säkra och effektiva.

All behandling med läkemedel medför en viss risk för biverkningar när de används. De kända biverkningarna listas i produktinformation och bipacksedel. Det är viktigt att alla misstänkta biverkningar rapporteras in för att öka kunskapen om mycket sällsynta biverkningar.
Läkemedelsverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.