Antiinflammatoriska värktabletter vid covid-19 (corona-infektion)

Vi avråder inte personer som har smittats av Corona från att använda antiinflammatoriska värktabletter (NSAID).

Det beror på att det inte finns tillräckligt med belägg för att NSAID har mer negativa effekter på sjukdomsförloppet vid covid-19 jämfört med andra virusinfektioner. Det finns inte heller belägg för att NSAID har positiva effekter på sjukdomsförloppet vid covid-19. Precis som paracetamol så lindrar NSAID infektionssymptom som feber och värk.

Om du har en pågående behandling med NSAID finns det ingen anledning att avsluta behandlingen på grund av den pågående coronavirus-pandemin.

Tänk på att:
  • Äldre personer ska vara mer försiktiga med NSAID eftersom de har större risk för att få biverkningar
  • Alla läkemedel som sänker feber kan dölja en försämring av infektionen
  • Alltid läsa informationen i bipacksedeln
I söktjänsten Läkemedelsfakta på vår webbplats hittar du vilka läkemedel som ingår i gruppen NSAID.
Läkemedelsverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.